Behandelingen

Oogtraining Behandelingen

Zienswijze herstellen methode door Hans de Back

Behandelingsduur

5 wekelijkse sessies van 2 uur

Prijs

€ 250,-

Oogtraining is speciaal ontwikkeld voor mensen die hun visuele beperkingen willen veranderen in natuurlijk, duidelijk en gemakkelijk gezichtsvermogen, zonder bril of contactlenzen.

Oogtraining begint met een bewustwordingsproces: Wat wil ik niet in al zijn scherpte zien, Onder welke omstandigheden ontzie ik mezelf, Hoe veilig acht ik mijn toekomstvisie, Waar sluit ik mijn ogen liever voor of knijp ik een oogje toe, et cetera.

Het gaat er niet om uzelf te bestraffen voor eerder gemaakte keuzes, maar om inzichtelijk te krijgen, wat eraan ten grondslag ligt en te observeren onder welke motivatie u dit gedrag goedkeurt, alsmede welke omstandigheden daarbij een rol spelen. Observeren zonder in te grijpen en uzelf herinneren wat u heeft ingezien, staan garant voor het welslagen van de training en draagt bij tot een spoedig herstel van de nodeloos langdurig in stand gehouden gezichtsbeperking. Naast het bewustwordingsproces wordt er aandacht geschonken aan oog en lichaamontspanningsoefeningen, verandering van kijkgewoonte, gewaarzijnstraining, visuele geheugentraining, visualisatie, oogspieren-revalidatie en het improviseren op confronterende situaties door deze aan te gaan i.p.v. te vermijden, et cetera.

Voor wie is de oogtraining geschikt?

De behandelde visuele beperkingen zijn: bijziendheid, verziendheid, lui oog, staar, scheelziendheid en ouderdomsziendheid.

Hoe lang duurt de oogtraining?

De oogtraining is verdeeld over 5 wekelijkse intensieve sessies van 2 uren. Daarna is het mogelijk om zonder hulp het aangeleerde thuis voort te zetten tot u uw natuurlijke gezichtsvermogen herwonnen heeft. (tijdsduur afhankelijk van uw inzet en visuele beperking)