Goodwill & Skill

Verbeter de wereld, begin bij jezelf!

Goede Morgen,
Het is mij een genoegen om u deelgenoot te maken van een haalbaar "verbeter de wereld, begin bij jezelf" project.
Zoals het een oud Hollandsch project betaamd, mag het natuurlijk geen geld kosten.
De opzet van dit project is uitvoerbaar voor iedereen van en aan alle gezindten. Het werkt alsvolgt:
U beschikt over verschillende talenten, diverse ervaringen, kennis van zaken, enz. U maakt een keuze uit dit scala om door te geven aan iemand anders die u dit gunt. Deze kennisoverdracht is gratis maar niet voor niets. De ontvanger verplicht zich zijn of haar kennis, talenten of ervaringen eveneens te delen met een ander. Die ander verplicht zich op diens beurt  om kennis, talenten of ervaringen door te geven aan een ander, enz. Het behoeft niet dezelfde kennis te zijn die u heeft ontvangen. De keuze van kennisoverdracht is aan de gever.

Er zit evenmin een 'houdbaarheidsdatum' op of een controle wanneer die kennisoverdracht moet hebben plaatsgevonden. Het is geen haastklus, als je maar een beetje opschiet. Het gaat erom dat u aan één persoon gratis uw talent, kennis of ervaringen overdraagt en om die persoon niet in verlegenheid te brengen, doet die hetzelfde naar iemand anders toe en die ook weer aan iemand anders, enz. Zo ontstaat er een ketting van Goodwill & Skill.

Het is niet zozeer mijn bedoeling om dit project via uw adressenbestand door te sluizen en bekendheid te laten genieten, want dan blijft het vaak bij "een goed idee". Het is inderdaad een goed idee dat smeekt om uitgevoerd te worden.
U weet vast wel iemand in uw omgeving die u een enorm plezier kan doen en verrijken met uw talent, kennis of ervaringen.
Een blij gezicht is onbetaalbaar en staat iedereen goed. Ook u.
Dus laat u zich nu door mij vooral niet langer ophouden in uw ongetwijfeld bijzonder drukke vruchtdragende werkzaamheden.